Jesienny Turniej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego

o Puchar Dyrektora MOSiR Czerwionka-Leszczyny

I TURNIEJ

14.10.2023

godz. 10:00

Sala sportowa MOSiR
Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 2a

Zapisy do 13.10.2023

tel. 32 427 03 17

REGULAMIN ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

1. CEL

Celem amatorskiej ligi jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia poziomu sportowego.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Przygotowanie regulaminu rozgrywek, rozwiązywanie wszystkich spraw i decyzji dotyczących rozgrywek należy do MOSiR Czerwionka-Leszczyny. Rozgrywki odbywają się na sali sportowej ul. Wolności 2a Czerwionka-Leszczyny.

3. UCZESTNICTWO

Prawo startu w rozgrywkach mają zawodnicy pełnoletni. W ALTS mają prawo występować zawodnicy amatorzy, zawodnicy z licencją PZTS do III Ligi. Uczestnicy rozgrywają mecze z zawodnikami zgłoszonymi na listach imiennych przed rozpoczęciem I rundy rozgrywek. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać podczas meczu dokument potwierdzający tożsamość.

4. FORMA ROZGRYWEK

W ramach ALTS zostanie rozegranych 5 rund, będą rozgrywane systemem każdy z każdym. Maksymalna liczba uczestników 20. O końcowej kolejności w lidze zadecyduje suma punktów zdobytych w 5 rundach. W ALTS rywalizujemy o każde miejsce w klasyfikacji końcowej.

5. KLASYFIKACJE

O kolejności miejsc w tabeli decyduje suma punktów zdobytych w pojedynczych turniejach:
I miejsce – 20kt
II miejsce – 18pkt
III miejsce – 17pkt
IV miejsce – 16pkt
V miejsce – 15pkt
VI miejsce – 14pkt
VII miejsce – 13pkt
VIII miejsce – 12pkt
IX miejsce – 11pkt
X miejsce – 10pkt
W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez 2 lub więcej zawodników, o kolejności decydować będą bezpośrednie pojedynki między zainteresowanymi (potem sety, dodatkowe spotkanie(-a)

6. INNE POSTANOWIENIA

W klasyfikacji końcowej uwzględniani są tylko zawodnicy, którzy brali udział w minimum 4 turniejach ALTS.
Organizatorzy zapewniają:
a) udostępnienie sali sportowej, opisanej w pkt. 2 regulaminu, w soboty (zgodnie z terminarzem rozgrywek) oraz udostępnienie stołów, siatek, piłeczek, szatni,
b) organizatorzy zapewniają obsługę rozgrywek (opracowanie terminarza, opracowanie protokołu rozgrywek),
c) obsługę internetową (wyniki, statystyki, komunikaty),
d) obsługę techniczną (materiały niezbędne do przeprowadzenia rozgrywek),
e) nagrody (puchary lub nagrody rzeczowe) dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej.

Przygotowanie do meczu i prowadzenie meczu (rozstawienie stołów i wypełnianie protokołu) oraz po zakończeniu gier złożenie stołów i sprzętu do tenisa stołowego powierza się zawodnikom. Okładziny na rakietce muszą różnić się kolorami i być zgodne z przepisami ITTF, w trakcie trwania rozgrywek będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole okładzin. W przypadku nieprawidłowości zawodnik zostanie upomniany (tylko przy pierwszej kontroli). Po upomnieniu zawodnik może grać, w danym pojedynku tylko rezerwową rakietką. Niesportowe zachowanie zawodnika będzie karane utratą małych punktów w meczu a następnie wykluczeniem z danego meczu lub nawet całych rozgrywek. Decyzje o utracie punktów w meczu oraz wykluczeniu z danego meczu podejmuje osoba prowadząca rozgrywki. Decyzję o usunięciu z rozgrywek podejmuje MOSiR w Czerwionce- Leszczynach.

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Mecze w amatorskiej lidze tenisa stołowego rozgrywane są piłeczkami wyczynowymi. Wszystkich zawodników obowiązuje regulaminowy strój (sportowe zmienne obuwie , spodenki i koszulka ). Decyzje dotyczące rozgrywek oraz ewentualne odwołania podejmuje MOSiR. MOSiR jest najwyższą instancją w rozgrywkach i to on decyduje o regulaminie, terminarzu i zasadach rozgrywek. W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują zarządzenia MOSiR i przepisy ITTF.