mosircl

Trasy biegowe.
Ścieżki Nordic Walking

Ramża • Leszczyny • Palowice

Wzgórze RAMŻA

Trasy biegowe oraz Nordic Walking
"Biegaj i chodź z rozbójnikiem Ramża"
rozbójnik ramża UTWORZENIE TRASY BIEGOWEJ ORAZ NORDIC WALKING PN. ” BIEGAJ I CHODŹ Z ROZBÓJNIKIEM RAMŻA”. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PT. “MIĘDZYSEKTOROWA WSPÓŁPRACA CZYLI WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W INNYM WYMIARZE”, KTÓRY JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Trasy biegowe Nordic Walking Czerwionka Leszczyny

Leszczyny

Leszczyńskie trasy Nordic Walking im. Alojzego Dameca
Historia Alojzego Dameca
alojzy damec

Alojzy Damec urodził się 21 stycznia 1905 roku w Dziećmorowicach na Zaolziu. Tam spędził dzieciństwo. Do leszczyńskiej publicznej Szkoły Powszechnej przybył już w 1923 roku po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Po 16 latach pracy został nominowany na kierownika szkoły w Leszczynach. Okupację spędził na robotach przymusowych w Blachowni i w Policach. Od 24 marca 1945 roku zaczął pełnić obowiązki kierownika w zdewastowanej leszczyńskiej szkole. Dzięki jego zapałowi i zaangażowaniu mieszkańców już wkrótce rozpoczęły się w niej normalne zajęcia. Kierował “jedynką” przez dwadzieścia lat aż do przejścia na emeryturę w 1965 roku. Przez kilkanaście następnych lat, do ukończenia 75 roku życia pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach. Wychował kilka pokoleń mieszkańców Leszczyn starych, a później i mieszkańców leszczyńskiego osiedla. Przez kilkadziesiąt lat był aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz PTTK – pełnił funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków. Alojzy Damec był prekursorem kwalifikowanej turystyki pieszej w Leszczynach. Jego turystyczna pasja, umiłowanie krajoznawstwa, zwłaszcza wycieczek w Beskidzie Śląskim były powszechnie znane. Jako nauczyciel Szkoły Powszechnej w Leszczynach, już w latach trzydziestych XX w., a także po II wojnie światowej, zabierał uczniów na wycieczki krajoznawcze po okolicy i prowadził w terenie nauczanie przyrody. Przekazywał dzieciom i młodzieży wiedzę z dziedziny biologii, geografii, historii. Uczył szacunku dla dziedzictwa regionalnego i “małej ojczyzny”. Przede wszystkim jednak miłował ruch. Do końca XX stulecia, mimo swego sędziwego wieku wyruszał na beskidzkie szlaki. Niezależnie od pory roku przemierzał piesze szlaki turystyczne ziemi rybnickiej. Mieszkańcy Leszczyn zapamiętali go jako wymagającego nauczyciela, kierownika szkoły, ale także jako zapalonego turystę, popularyzatora wycieczek pieszych w Rybnickiem, zwłaszcza na terenie Czerwionki-Leszczyn. Zmarł 1 kwietnia 2004 roku przeżywszy 99 lat podczas powrotu z pieszej wycieczki.
"Działaj lokalnie VI"

Dofinansowano ze środków Programu “Działaj lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Palowice

Trasy Nordic Walking