mosircl

Szlaki rowerowe

na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Szlaki rowerowe Czerwionka Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny

Współczesną Czerwionkę-Leszczyny, administracyjnie utworzoną w 1977 r. tworzą miejscowości: Czerwionka, Leszczyny, Dębieńsko i Czuchów oraz sołectwa Bełk, Książenice, Przegędza, Stanowice, Palowice i Szczejkowice.
Usytuowana jest w przeważającej części w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej, jedynie góra Ramża (325 m n.p.m.) wyznacza początek Wyżyny Śląskiej.
Sąsiaduje z Rybnikiem, Knurowem, Orzeszem, Żorami oraz gminami: Pilchowice, Gierałtowice i Ornontowice

Zabytki

Walory przyrodnicze

Wysoka lesistość gminy (41% powierzchni) należy do jej najsilniejszych atutów. W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany sosnowe i lasy mieszane. Po dziś dzień przetrwały dzikie uroczyska będące pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej. Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko „Głębokie Doły” w okolicy Książenic, gdzie zachowało się najliczniejsze w woj. śląskim skupisko ponad 100-letnich pomnikowych buków pospolitych. Istnieje 13 gatunków prawnie chronionych roślin m.in. pierwiosnki wyniosłej, storczyka szerokolistnego, konwalii majowej, marzanki wonnej. Uroczysko to ma obecnie status projektowanego rezerwatu przyrody
Na szczególną uwagę zasługuje niewielki kompleks lasów łęgowych położony na granicy gmin Czerwionka-Leszczyny i Knurów, gdzie występuje rzadka i chroniona roślina ciemiężyca zielona. Nieprzeciętne walory krajobrazowe posiada zachowany w palowickich lasach zespół 10 Stawów Łańcuchowych. W każdym sołectwie i dzielnicy znajdują się cenne, zasługujące na ochronę obiekty dendrologiczne.
Obecnie istnieje na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny 12 pomników przyrody, w tym 11 drzew i jedna aleja. Celem ochrony wartości przyrodniczych utworzono w 1993 r. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Park obejmuje powierzchnię 443,5 m², a na terenie gminy obejmuje on zachodnią i południową część wraz ze wspaniałymi wartościowymi zespołami leśnymi.
Szlaki rowerowe Czerwionka Leszczyny

Szlaki rowerowe Czerwionka Leszczyny