mosir czerwionka leszczyny

Konkursy i przetargi

17 września 2021 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU
mosir czerwionka leszczyny przetargi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Załączniki

24 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
mosir czerwionka leszczyny przetargi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Załączniki

15 maj 2018 r.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

23 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
mosir czerwionka leszczyny przetargi ratownicy

Obsługa ratownicza na krytej pływalni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ RATOWNICZĄ NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI W CZERWIONCE-LESZCZYNACH, PRZY UL. 3-GO MAJA 36A
Załączniki

24 luty 2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
mosir czerwionka leszczyny przetargi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Załączniki

15 luty 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
mosir czerwionka leszczyny przetargi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Załączniki

19 luty 2016r.

02 kwietnia 2015 r.

PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY

Najem lokali handlowych

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokali handlowych położonych w: Czerwionka-Leszczyny ul. Furgoła 73a

Branża handlowa
Załączniki
29 grudnia 2014 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
mosir czerwionka leszczyny przetargi ratownicy

Obsługa ratownicza na krytej pływalni

23 grudnia 2014r.
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
mosir czerwionka leszczyny przetargi ratownicy

Obsługa ratownicza na krytej pływalni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ RATOWNICZĄ NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI W CZERWIONCE-LESZCZYNACH, PRZY UL. 3-GO MAJA 36A
23 grudnia 2014r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
mosir czerwionka leszczyny przetargi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
10 grudnia 2014r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
mosir czerwionka leszczyny przetargi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.