2 Mistrzostwa
Czerwionki-Leszczyn

w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie
17.02.2024
Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka Leszczyny Wiesława Janiszewskiego
Kompleks Istebna Zagroń, 43-470 Istebna

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów, oraz posiadanie kasku w przypadku wszystkich zawodników z rocznika 2006 i młodszych.

PROGRAM

17.02.2024

SOBOTA

9:00-9:45

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

10:00

OFICJALNE OTWARCIE
START ZAWODÓW

ok. 14:00

ZAKOŃCZENIE

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane do dnia 14.02.2024r. w kasie MOSIR ul. Wolności 2a ( 1 piętro).
Kasa MOSiR czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 – 14:00.
Limit uczestników: 150
W zawodach mogą wziąć udział mieszkańcy Czerwionki Leszczyn (dowód osobisty wydany przez Burmistrza Czerwionki Leszczyn). Okazanie w/w dokumentu podczas zgłoszenia.
Do zgłoszenia niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa dziecka oraz osoby pełnoletniej w Zawodach Narciarskich wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku załącznik nr. 1 i 2 do niniejszego regulaminu,

PŁATNOŚĆ

Płatność należy uiścić w dniach od 1.02 do 14.02.2024r. w kasie MOSIR ul. Wolności 2a ( 1 piętro).
Kasa MOSiR czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 – 14:00.
Opłata łączna: 80,00 zł dzieci oraz młodzież do 15 roku życia
90,00 zł osoby dorosłe
Kaucja zwrotna w kwocie 10 zł będzie pobierana w momencie wydawania karnetu na miejscu zawodów.
W cenie udział w zawodach oraz 4 godzinny karnet stacji narciarskiej Zagroń.
Dodatkowo organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego uczestnika !!!

NAGRODY

Dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziane zostały puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe (osobno w kategorii chłopców i dziewczynek oraz mężczyzn i kobiet)
Sposób wyłonienia zwycięzców jest opisany w Regulaminie Zawodów
Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjno marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Serdecznie zapraszamy :)