Mikołajkowy
Maraton
Pływacki

3.12.2023

KATEGORIA

do 10 lat
dziewczynki i chłopcy
osobna klasyfikacja
START
18:00-19:00
Zapisy telefoniczne do dnia 29.11.2023 r. do godz. 13:00

KATEGORIA

11-13 lat
dziewczynki i chłopcy
osobna klasyfikacja
START
18:00-19:00
Zapisy telefoniczne do dnia 29.11.2023 r. do godz. 13:00

KATEGORIA

14-17 lat
dziewczynki i chłopcy
osobna klasyfikacja
START
18:00-19:00
Zapisy telefoniczne do dnia 29.11.2023 r. do godz. 13:00

KATEGORIA

od 18+ lat
kobiety i mężczyźni osobna klasyfikacja
START
19:10-21:10
Zapisy telefoniczne do dnia 29.11.2023 r. do godz. 13:00

KATEGORIA

Niepełnosprawni
kobiety i mężczyźni osobna klasyfikacja
START
19:10-21:10
Zapisy telefoniczne do dnia 29.11.2023 r. do godz. 13:00
Za miejsca 1-3 statuetki we wszystkich grupach wiekowych
Dla wszystkich dzieci okolicznościowy medal + słodki poczęstunek.
Wpisowe dla dzieci i osób niepełnosprawnych wynosi 1 zł płatne w kasie MOSiR.
Wpisowe dla dla dorosłych 2 zł płatne w kasie MOSiR.

Regulamin

„MIKOŁAJKOWEGO MARATONU PŁYWACKIEGO 2023r. ”

§ 1

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

§ 2
Cel maratonu:
Celem niniejszej imprezy jest popularyzacja pływania, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, oraz integracja rodzinna i społeczna.
§ 3
Termin i miejsce:
Impreza pod nazwą: „MIKOŁAJKOWY MARATON PŁYWACKI 2023 r.”odbędzie się dnia 03.12.2023 r. od godziny 18:00 dla grup wiekowych A, B, C i o 19:10 dla kategorii Open i osób niepełnosprawnych będzie trwał do 21:10. Zawody odbędą się na Krytej Pływalni ul. 3Maja 36a.
§ 4
Warunki uczestnictwa:
1. Wiek bez ograniczeń.
2. W imprezie uczestniczyć mogą osoby umiejące pływać.
3. Zawody skierowane są do osób, które nie uprawiają pływania wyczynowo.
4. Zgłoszenia telefoniczne: 32 4270317
5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców oraz wymagana jest obecność opiekuna.
6. Zgłoszenia przyjmowane do dnia 29.11.2023r. do godz. 13:00
§ 5
1. Style, dystanse, przebieg konkurencji:
a) Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym.
b) Uczestnicy mogą rozpoczynać start z wody z płytszej strony basenu.
c) Uczestnicy po wystartowaniu mają za zadanie przepłynąć jak najdłuższy dystans w ciągu:
– 1 godziny (60 min.) od 18 roku życia.
– 1/2 godziny (30 min.) do 17 roku życia oraz osoby niepełnosprawne,
d) Liczone będą tylko pełne 25 m. odcinki (jedna długość basenu), pokonane przed zakończeniem czasu.
e) Tylko i wyłącznie Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników Mikołajkowego Maratonu Pływackiego na poszczególnych torach pływalni.
f) Uczestnicy pływają wg wyznaczonego harmonogramu maksymalnie 5 osób na 1 torze.
g) Wyjście z wody przed upływem czasu wiążę się z zakończeniem konkurencji.
h) Komisja sędziowska czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkurencji.

2. Kategorie wiekowe wg rocznika:
a) do 10 lat (chłopcy i dziewczynki osobno)
b) 11-13 lat, (chłopcy i dziewczynki osobno)
c) 14-17 lat, (chłopcy i dziewczynki osobno)
Limit uczestników w kategorii a,b,c – 60 osób

d) Kategoria – Open 18 lat i starsi, (mężczyźni i kobiety osobno)
e) Osoby niepełnosprawne – Open ( mężczyźni i kobiety osobno)
Limit w kategorii Open i osób niepełnosprawnych – 40 osób.

§ 6
Nagrody:
1. Statuetki dla 1-3 miejsca.
2. Okolicznościowe medale dla dzieci.
3. Słodki poczęstunek
§ 7
Koszty udziału:
Dla uczestników w wieku do lat 17 i dla osób niepełnosprawnych – 1zł
Dla uczestników w wieku 18+ – 2zł
Płatność w kasie krytej pływalni w dniu zawodów.

Ubezpieczenie:
Każdy uczestnik ma prawo zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z udziałem w niniejszej imprezie.
§ 8
Ustalenia końcowe:
1. Do interpretacji niniejszego regulaminu, jak również do wprowadzania ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy, upoważniony jest jedynie Organizator.
2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator lub Sędzia Główny.
4. Udział w wydarzeniu o nazwie: „Mikołajkowy Maraton Pływacki 2023 r. ” jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.
* Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu, dobrowolnie wyraża zgodę MOSIR Czerwionka-Leszczyny na opublikowanie wizerunku, osiągniętych wyników na stronie internetowej www.mosircl.pl, oraz w portalu Facebook.
Serdecznie zapraszamy :)